Studijní cesta do Norska

V dubnu 2017 jsme absolvovali studijní cestu do Norska díky programu Dejme (že)nám šanci Nadace OSF a přinášíme tak nové tipy na přístup k rovnému odměňování.

Projekt spočíval v realizaci studijní cesty týmu Otevřené společnosti, o.p.s genderové expertky K. Čmolíkové Cozlové a ředitelky M. Smolíkové, jež měla rozšířit informace o teoretické rovině gender mainstreamingu v norské praxi, tak informace o konkrétních opatřeních a příklady dobré praxe v nejrůznějších oblastech (boj s GPG, zvyšování reprezentace žen Studijní cesta naplnila vytyčené cíle projektu a to v jejich plném rozsahu.

Během diskusí a setkání s přímými aktéry/kami v oblasti prosazování genderové rovnosti jsme se seznámily jak s obecnou, teoretickou rovinou gender mainstreamingu, tak s konkrétními opatřeními a příklady dobré praxe v nejrůznějších oblastech – a to nejen k vytyčeným oblastem zájmu organizace.

Díky studijní cestě došlo k:

 • Získání nových informací a zkušeností.
 • Byl získán podrobný příklad dobré praxe konkrétně v potřebné oblasti boje proti genderově podmíněné platové nerovnosti  –  a zároveň byly získány relevantní další informace (statistické údaje, odkaz na legislativu, odkaz na další přístup Islandu).
 • Díky tomu došlo k přenesení příkladu do českého kontextu, k vytvoření informačního materiálu pro zaměstnavatele/lky, zaměstnance a zaměstnankyně a tak cílit na potřebnou cílovou skupinu.
 • Sdílení příkladů dobré praxe, otevření diskuse nad tématem přenosu do ČR.

Projekt umožnil rozšířit naše dosavadní know-how a díky jeho realizaci jsme nabyly nových odborných znalostí především z praxe. Jako velmi pozitivní vnímáme networking, který díky projektu byl posílen – a to nejen networking s norskou stranou, ale nečekaně pozitivní efekt měla hromadná studijní cesta na networking v rámci zapojených českých organizací. 


Všechny získané zkušenosti využijeme při naší další práci organizace. 

Stáhněte si náš leták: Tipy jak přístupovat k rovnému odměňování pro zaměstnance, zaměstnankyně i zaměstnavatele​​

 

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Pište nebo zavolejte

Doručovací adresa

 • Otevřená společnost,o. p. s.
 • Uruguayská 178/ 5
 • Praha 2, CZ-120 00

 Mapa


 

Fakturační údaje

 • Otevřená společnost,o. p. s.
 • Prokopova 9
 • Praha 3, Žižkov, CZ-130 00
 • IČO: 25737431
 • DIČ: CZ 25737431
 • ID datové schránky: w5fuinm

Organizace je zapsaná v rejstříku Obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka č. 96.

 

Naše logo ke stažení

Bankovní údaje

 • Raiffeisenbank, a.s.
 • Č. účtu:
  5021018050 / 5500

Dar můžeme přijmout, pouze pokud uvedete vaše celé jméno a adresu.

 • SWIFT/B.I.C.:
  CZ89 5500 0000 0050 2101 8050

 


 

​