Den platové (ne)rovnosti: nerovné odměňování se promítá i do penzí

17. duben je světovým dnem rovného odměňování (Equal Pay Day). Při této příležitosti letos získávají české ženy ve vybraných obchodech slevu 22 %, aby si symbolicky vyzkoušely, jak se žije mužům s jejich platy. Proč právě 22 %?

Česká republika patří v rámci EU mezi země s největšími rozdíly v platech žen a mužů. V roce 2013 pobíraly ženy v průměru o 22 % nižší mzdu než muži[1]. Na této skutečnosti se podílí více faktorů, mezi něž patří vertikální a horizontální segregace na pracovním trhu, platová diskriminace na pracovišti, omezené možnosti pro slaďování pracovního a rodinného života. Ženy často zastávají nižší pozice a pracují v oborech, které jsou dlouhodobě finančně podhodnoceny. Nezřídka se stává, že za stejnou práci nejsou zaměstnavatelem stejně ohodnoceny jako muži. K velkým rozdílům v platech dochází například u vysokoškolsky vzdělaných osob, kdy muži mají o 29,6 % vyšší hrubý měsíční příjem něž ženy. Zatímco v případě středního vzdělání s maturitou činí rozdíl hrubé měsíční mzdy mezi muži a ženami 19,7 %[2].

Ženy často čeká v důchodu chudoba

Nižší plat žen je také jedním z důvodů, proč na rodičovskou dovolenou odcházejí z velké většiny ženy. Jsou to rovněž ženy, které v souvislosti s péčí o děti více využívají částečné úvazky. Nerovné odměňování má z dlouhodobého hlediska negativní dopad na ekonomické postavení žen v penzi a přispívá k feminizaci chudoby v seniorském věku. Ve věku nad 65 let se na hranici chudoby v roce 2013 pohybovalo 14,7 % žen a 7 % mužů[3]. Ve stejném roce pobírali muži důchod v průměru ve výši 12 527 Kč a ženy 10 480 Kč[4]. Vztahem nerovného odměňování a výše penzí žen a mužů se blíže zabývá Romana Volejníčková v připravované studii, kterou bude Otevřená společnost publikovat ve spolupráci s Gender Studies, o.p.s. v nejbližších měsících v rámci projektu Férové platy, férové penze podpořeného Evropskou komisí.

Equal Pay Day

Dnes, v den platové (ne)rovnosti, obdrží ženy ve vybraných podnicích v Brně, Olomouci, Praze, Kroměříži a Boskovicích symbolickou slevu 22 % na určité produkty. Alespoň jeden den v roce si tak budou moci "vyzkoušet", jaké to je mít příjem jako muž.  Seznam podniků a bližší informace o akci naleznete na facebooku Nesehnutí, partnerské organizace z projektu Férové platy, férové penze.

 

[1] Eurostat 2013

[2] ČSÚ 2013

[3] Eurostat 2013

[4] MPSV ČR 2014

 

Dita Jahodová, genderová expertka

Pište nebo zavolejte

Doručovací adresa

 • Otevřená společnost,o. p. s.
 • Uruguayská 178/ 5
 • Praha 2, CZ-120 00

 Mapa


 

Fakturační údaje

 • Otevřená společnost,o. p. s.
 • Prokopova 9
 • Praha 3, Žižkov, CZ-130 00
 • IČO: 25737431
 • DIČ: CZ 25737431
 • ID datové schránky: w5fuinm

Organizace je zapsaná v rejstříku Obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka č. 96.

 

Naše logo ke stažení

Bankovní údaje

 • Raiffeisenbank, a.s.
 • Č. účtu:
  5021018050 / 5500

Dar můžeme přijmout, pouze pokud uvedete vaše celé jméno a adresu.

 • SWIFT/B.I.C.:
  CZ89 5500 0000 0050 2101 8050

 


 

​