Sociální podnikání - rozjíždíme nový projekt

Téma sociálního podnikání je čím dál víc aktuálnější. A není divu, každý z nás chce mít kromě střechy nad hlavou i nějakou tu práci. Udržet si pracovní návyky a samozřejmě především stálý měsíční příjem je nezbytné pro všechny sociální skupiny obyvatelstva, a pro ty jakkoliv znevýhodněné především.

I když je v České republice velký zájem o téma sociálního podnikání a existují subjekty a instituce, které se tomuto tématu věnují, jejich počet je stále nedostatečný. Máme i průkopníky v tomto oboru, např. na akademické půdě paní doc. Marii Dohnalovou z Univerzity Karlovy nebo zakladatelku P3 Petru Francovou a další. Rovněž existují i fungující sociální podniky.

Ale co vlastně je to sociální podnikání?  Existuje definice, která by nám tuto otázku zodpovídá a lze ji nalézt na stránkách Českého sociálního podnikání. Leckdy je problém uchopit pojem „sociální podnik“, a to i proto, že tento termín ještě pořád není legislativně ukotvený.

Zjednodušeně řečeno, sociální podnikání má být především jakýmsi alternativním řešením, které by významně přispělo k trvalému rozvoji v místních podmínkách. A to především v ekonomické, sociální a environmentální sféře, obzvlášť na úrovni obcí a regionů. Sociální podniky by měly fungovat za předpokladu, že finanční příjem takového subjektu se z větší části vrací zpět do podniku, že zaměstnávají především osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. V poslední době se setkáváme i s pojmem „osoby obtížně zaměstnavatelné“.

Otevřená společnost o.p.s. vnímá obrovský potenciál myšlenky sociálního podnikání, a proto jsme se stali partnery v mezinárodním projektu financovaném z programu ERASMUS+ (program EU). Projekt nese název „Posilování kapacit jednotlivců prostřednictvím zavádění sociálního podnikání na obcích“.

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou zástupci a zástupkyně obcí (na úrovní starostů a pracovníků obecních úřadů), kteří mají zájem o založení obecního sociálního podniku. Pro ně bude vytvořen vzdělávací program. Dále lidé s nízkou mírou vzdělání nebo kvalifikace, což jsou potenciální zaměstnanci a budou pro ně realizované i specifické aktivity na zvýšení vzdělanostní úrovně.

V současné chvíli se nacházíme v první fázi projektu, kdy bylo naším úkolem zmapovat situaci kolem sociálního podnikání v České republice. Navázali jsme kontakt s institucemi, které se tímto tématem zabývají a oslovili nejvýznamnější osobnosti, jejichž jméno je spjaté s pojmem sociálního podnikání. Ujistili jsme se, že v ČR skutečně existují skvělé organizace a instituce, které se tématem sociálního podnikání zabývají, nicméně je jich pořád málo. Spolu s partnery ze zahraničí (SR, Polsko, Slovinsko, Skotsko) chystáme vzdělávací program, který by obcím pomohl nastartovat sociální podniky a poskytnout tak šanci na práci a „normální“ život i znevýhodněným občanům a občankám v místě jejich bydliště. Rádi vás budeme prostřednictvím tohoto blogu informovat o dalším vývoji a výsledcích projektu.

 

Hedviga Hejduková, koordinátorka vzdělávání, romský program

Zdroj foto:Yelp.com via Compfight cc

Pište nebo zavolejte

Doručovací adresa

 • Otevřená společnost,o. p. s.
 • Uruguayská 178/ 5
 • Praha 2, CZ-120 00

 Mapa


 

Fakturační údaje

 • Otevřená společnost,o. p. s.
 • Prokopova 9
 • Praha 3, Žižkov, CZ-130 00
 • IČO: 25737431
 • DIČ: CZ 25737431
 • ID datové schránky: w5fuinm

Organizace je zapsaná v rejstříku Obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka č. 96.

 

Naše logo ke stažení

Bankovní údaje

 • Raiffeisenbank, a.s.
 • Č. účtu:
  5021018050 / 5500

Dar můžeme přijmout, pouze pokud uvedete vaše celé jméno a adresu.

 • SWIFT/B.I.C.:
  CZ89 5500 0000 0050 2101 8050

 


 

​