Tomáš Pavlas

Tomáš Pavlas

Manažer programu Prosazování genderové rovnosti

Pracuje v Otevřené společnosti od roku 2014. V letech 2015 – 2020 vykonával funkci člena výkonného výboru Genderové expertní komory ČR. Absolvoval ČVUT a má magisterský titul z genderových studií na  FHS UK.  Od roku 2009 vede na Fakultě humanitních studií UK, Katedře genderových studií, kurz Kritická mužská studia. Stojí za vznikem projektu Genderman.