Čtení o community policing (2010)

Čtení o community policing (2010)

Publikace se věnuje práci policistů na místní úrovni v souladu s myšlenkou community policing.  Jedná se o sborník starších i novějších textů pracovníků a spolupracovníků ProPolice – jeho hlavním cílem je rozšířit dosud velmi malé množství informací, které lze k této problematice v češtině nalézt. Sborník je zdarma ke stažení na webu ProPolice.

Sborník byl sestaven tak, aby poměrně různorodé texty dohromady tvořily souvislý, logicky provázaný soubor. Texty jsou uspořádány do tří tematických celků. První se věnuje tomu, co pojem vlastně znamená, jaká je jeho historie a jaké jsou důvody vůbec uvažovat o tak zásadní změně pohledu na každodenní policejní práci. V tomto oddílu jsou tři texty – první shrnuje základní principy tohoto „nového" stylu práce policie, co k němu vedlo a dává i několik příkladů ze zahraniční praxe. Na něj navazuje text, který shrnuje současnost community policing v České republice, a nakonec tento oddíl uzavírá přehledový text o historickém vývoji community policing v USA od prvních náznaků až po současnost.

Cílem druhého oddílu je hlavně přinést trochu naděje a inspirace do praxe policistů v ČR. Věnuje se nejdříve tomu, kdo všechno už dnes má podíl na spoluutváření bezpečného prostředí v Česku (a ukazuje, že policie při této snaze není zdaleka tak osamocená). Druhý text v tomto oddílu se věnuje otázce, co může přinést malá změna v zaběhnuté rutině policejní činnosti – pokud se policisté vedle pachatelů trestné činnosti zaměří se stejným důrazem i na místa, na nichž k prohřeškům proti zákonu dochází nejčastěji.

Třetí oddíl se věnuje akademičtější debatě o community policing. První text by měl pomoci pochopit, že community policing, ačkoli se v mnohém odkazuje k „zlatému věku" policie (např. k prvorepublikovému četnictvu) je novou filosofií, která vychází z toho, jaký je svět dnes a ne před mnoha desítkami let. Celou čítanku uzavírá asi nejvíce teoretický text  – jedná se o přehled zkoumání každodenní práce očima akademiků a vědců v anglosaském prostředí. Policejní sbory napříč světem jsou si velice podobné, a proto právě pohled z jiné perspektivy může být tím, co pomůže pochopit některé problémy, které se tomu, kdo se s nimi ve své práci potýká každodenně, zdají nepřekonatelné.

Sborník sice na řadu otázek určitě nepřinese odpovědi – ale může posloužit jako odrazový můstek pro ty, kdo chtějí o community policing vědět trochu více a podpořit debatu o tom, jak tuto deklarovanou prioritu Policie ČR přivést v každodenní práci policistů k životu.

Michal Tošovský (editor), Ondřej Skalník, Martin Hrinko, Daniela Jasovská

ISBN: 978-80-87110-20-1, Praha 2010

Pište nebo zavolejte

Doručovací adresa

 • Otevřená společnost,o. p. s.
 • Uruguayská 178/ 5
 • Praha 2, CZ-120 00

 Mapa


 

Fakturační údaje

 • Otevřená společnost,o. p. s.
 • Prokopova 9
 • Praha 3, Žižkov, CZ-130 00
 • IČO: 25737431
 • DIČ: CZ 25737431
 • ID datové schránky: w5fuinm

Organizace je zapsaná v rejstříku Obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka č. 96.

 

Naše logo ke stažení

Bankovní údaje

 • Raiffeisenbank, a.s.
 • Č. účtu:
  5021018050 / 5500

Dar můžeme přijmout, pouze pokud uvedete vaše celé jméno a adresu.

 • SWIFT/B.I.C.:
  CZ89 5500 0000 0050 2101 8050

 


 

​