Systémy a formy oddlužení v Evropě - Srovnávací analýza

Autorka: Šárka Ošťádalová, odborná spolupráce: Radek Hábl

Tato analýza ukazuje, jakým historickým vývojem prošla úprava institutu oddlužení fyzických osob v posledních dvaceti až třiceti letech v Evropě. Publikace představuje základní přístupy evropských států v této oblasti a vyzdvihuje jejich hlavní rozdíly.

Původně bylo oddlužení chápáno jako snaha chránit zájmy věřitelů. Přísné nastavení pak mělo ochránit samotné oddlužení před jeho zneužíváním. Lidé s minimálními majetky a příjmy však k němu neměli přístup, což šlo proti samotné logice zavedení institutu. Oddlužením procházelo pouze malé procento lidí a většina předlužených se nemohla navrátit do aktivního života.

Postupné uvolňování podmínek oddlužení vycházelo z předpokladu, že zadluženost dopadá negativně nejen na samotného dlužníka, ale i na celou společnost. Stát přichází o příjmy, které plynou z aktivního života lidí, a naopak mu narůstají náklady na sociální a zdravotní péči předlužených.

Důležitá byla i změna ve vnímání předluženosti jako osobního pochybení. Zadlužení lidé byli dlouho vnímáni jako „viníci“, kteří si svou situaci zaslouží a mají za své pochybení „pykat“. Na jedné straně se lidé musejí potýkat se zvraty v osobním životě a na straně druhé čelí tlaku společností, které využívají zranitelnosti lidí v tíživých životních situacích (predátorské techniky, úmyslné nabízení nevýhodných finančních produktů). Nerozvážnost a rozmařilost už nejsou považovány za jediné příčiny osobního předlužení.

Smyslem moderního oddlužení by proto neměl být trest, ale mělo by být nastaveno tak, aby byla zohledňována důstojnost a lidská práva každého člověka v dluhové pasti.

Zkušenosti evropských sousedů pro nás mohou být cennou inspirací a vodítkem pro to, jak pracovat s naším vlastním systémem – tak, aby i on byl funkční a efektivní. Nejen v teorii, ale i v praxi.

Shrnutí analýzy

Pište nebo zavolejte

Doručovací adresa

 • Otevřená společnost,o. p. s.
 • Uruguayská 178/ 5
 • Praha 2, CZ-120 00

 Mapa


 

Fakturační údaje

 • Otevřená společnost,o. p. s.
 • Prokopova 9
 • Praha 3, Žižkov, CZ-130 00
 • IČO: 25737431
 • DIČ: CZ 25737431
 • ID datové schránky: w5fuinm

Organizace je zapsaná v rejstříku Obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka č. 96.

 

Naše logo ke stažení

Bankovní údaje

 • Raiffeisenbank, a.s.
 • Č. účtu:
  5021018050 / 5500

Dar můžeme přijmout, pouze pokud uvedete vaše celé jméno a adresu.

 • SWIFT/B.I.C.:
  CZ89 5500 0000 0050 2101 8050

 


 

​